orașul
creatorilor

Screenshot 2023-02-03 at 11.53.01
Vasile Decu
Book blogger
@ Biblioteca Exploratorilor
Profil
Jurnalist de știință, astronom amator și șoarece profesionist de bibliotecă. Book blogger la Biblioteca Exploratorilor, un newsletter de carte dedicat nonficțiunii, cu interviuri longform cu oameni de știință, istorici, astronauți ori fotografi de natură. Traducător a peste zece cărți de popularizare a științei.
Interese
Lectură / nonficțiune
Astronomie
Știință și tehnologie
Călătorii
Media
Natură

Arhitectură și design

Artă culinară

Arte vizuale

Artele scenei

Audiovizual

Cultură

IT și servicii software

Literatură și editorial

Meșteșuguri și artizanat

Muzică

Publicitate și marketing

Știință și educație