orașul
creatorilor

Prelucrarea lemnului

9

Andrei Priapus

Tâmplar

pm

Marcel Pușcașu

Pictor - Crafter

Arhitectură și design

Artă culinară

Arte vizuale

Artele scenei

Audiovizual

Cultură

IT și servicii software

Literatură și editorial

Meșteșuguri și artizanat

Muzică

Publicitate și marketing

Știință și educație