orașul
creatorilor

Reporting

Domenii
Screenshot 2023-02-03 at 11.53.01

Vasile Decu

Book blogger

headshot

Alex Enășescu

Jurnalist/Editor

Arhitectură și design

Artă culinară

Arte vizuale

Artele scenei

Audiovizual

Cultură

IT și servicii software

Literatură și editorial

Meșteșuguri și artizanat

Muzică

Publicitate și marketing

Știință și educație